© 2018 DRÖNARUPPDRAGET 

Spridning av material 

DRÖNARUPPDRAGET är noga med att följda de lagar och förordningar som berör vår verksamhet. Om du som kund och uppdragsgivare ger oss i uppgift att fotografera eller filma ett visst område, och avser att sedan sprida materialet vidare, åligger det er som uppdragsgivare att ansöka om ett så kallat spridningstillstånd. Detta då det enligt lagen och förordningen om skydd för geografisk information krävs spridningstillstånd för att publicera eller på annat sätt sprida sammanställningar av geografisk information. Läs mer och ansök på Lantmäteriets hemsida