© 2018 DRÖNARUPPDRAGET 

Då vi bedriver verksamhet med drönare av varianten mindre medför detta vissa begränsningar. Vädret är en sådan. Vi kan inte genomföra flygningar om vindhastigheten är 10 m/s eller mer. Vidare kan vi inte genomföra flygningar i väderförhållande med regn eller mörker. 

Vi är i första hand verksamma inom Göteborg. Enligt begäran och överenskommelse kan vi även utföra uppdrag utanför Göteborg. 

Vi utför aldrig flygning kring flygplatser eller i kontrollerat luftrum. På Luftfartsverket interaktiva karta kan du själv se om du befinner dig i ett sådant område, klicka här.